תנאי שימוש

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 2. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 6. ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי ח”י ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
 7. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 8. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
 9. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 10. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
 11. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 12. אין לשלוח באמצעות האתר הודעה המיועדת ליותר מ- 5 נמענים.
 13. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
 14. כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהמנויים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או בצ’ט ובין במסגרת “פגישות “אמת”, הן באחריותך הבלעדית. מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות הצד השני לפני כל מפגש כזה, וכן לנקוט באמצעי זהירות מרביים לפני הפגישה הראשונה עם אדם לא מוכר. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.
 15. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 16. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
 17. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, “באנרים” או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 18. הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 19. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 20. בהתאם לחוק הגנת הצרכן – אין החזרה של כסף משום שהמוצר הינו מוצר דיגיטלי.
 21. כל הרוכש חתימה למייל ומעוניין לשנות דבר מה הקשור בתבנית החתימה יידרש ליצור חתימה חדשה ולשלם שוב בעבור החתימה החדשה (תבנית החתימה – כל שינוי בהצמדת חתימה לימין/לשמאל, הוספת/החלפת תמונה/לוגו/באנר או כל אובייקט אחר, הוספת/הסרת אייקונים של מדיה חברתית, הוספת/הסרת אייקונים אחרים, שינוי צבע/עיצוב וכו’). אלא אם הדבר כן מתאפשר ברמת הממשק ואז באחריות הרוכש לשנות בעצמו.
 22. חתימה למייל שנוצרה באמצעות השירות תישמר באתר לזמן של עד שנה מיום יצירתה. בנוסף, הנהלת האתר רשאית למחוק את החתימה גם לפני כן ללא התראה מראש. ליוצר החתימה ניתנת האפשרות להורדת החתימה באופן עצמאי למחשב ולכן המוצר שרכש יכול להישמר אצלו באופן פרטי.
 23. תוכל לקרוא ולהתעדכן בחוק הקישור הזה
 24. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש במערכת, כי המערכת אכן מתאימה לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת המערכת לצרכיו. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה במערכת והוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא ו/או מי מטעמו עושים במערכת.
 25. השימוש במערכת הוא באחריות המשתמש באופן בלעדי. המערכת, הרישיון, והתכנים מוצעים כמות שהם (as is) ללא אחריות מכל סוג שהוא מצד החברה. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש במערכת, ברישיון או ובתכנים המוצעים, לרבות כתוצאה מעסקה שבוצעה בעזרת השימוש במערכת או כתוצאה מהסתמכות על המידע המפורסם בה.
 26. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה, לתכנים אשר יועלו, יועברו או יפורסמו באמצעות המערכת. האחריות בגין פעולות אלה תחול על המשתמש בלבד, ולא תישמע כל טענה נגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 27. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי כל שימוש שיעשה במערכת ו/או בכל מוצר אחר ממוצרי החברה יהא אך ורק שימוש מותר על פי כל דין. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי כל הנמענים אליהם הוא שולח את הדיוור נתנו את הסכמתם לקבלת הדיוור, ככל שהסכמה כזו נדרשת על פי דין, וכי כל שימוש שיעשה במערכת ו/או בכל מוצר אחר ממוצרי החברה יהא בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב 1982 וחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מספר 40) התשס"ח 2008.
 28. אספקת המוצרים תעשה באותו רגע לאחר התשלום עבור החתימה. הלקוח יראה את החתימה באתר ויוכל להוריד ולהעתיק אותה.
  טלפון ליצירת קשר: 052-6696-493 כתובת: פנחס ספיר ,8 נס ציונה  

מעוניינים ליצור חתימה מותאמת אישית למייל שלכם?

בפחות מ-60 שניות - הכניסו את הפרטים שלכם, של העסק, הוסיפו לוגו והעתיקו למייל